2017-06-02 Meleiro Jiu-Jitsu Kids Class - Joseph Kling Photography